Jamna 21 wrzesień 2014 r. – 70 rocznica bitwy ….

Jamna to niewielka górska wioska w południowej części powiatu tarnowskiego. To tutaj w dniu 25 września 1944 r. Miał miejsce największy bój, jaki stoczył w ramach Akcji „ Burza” I Batalion „ Barbara” AK dowodzony przez kpt. dypl. Eugeniusza Borowskiego ps. Leliwa.

Od ośmiu lat uczniowie nasze szkoły przy pomniku w Jamnej,  opodal wzgórza 530 i „ Doliny Męczeństwa”,  stają wspólnie do Apelu Pamięci i modlitwy, aby oddać hołd poległym Żołnierzom Batalionu „ Barbara”, wiernym do końca żołnierskiej przysiędze.

Pochylamy nasze czoła i sztandary wobec ludności cywilnej, która na szlaku bojowym wspierała z poświęceniem działalność oddziałów partyzanckich. Na historycznym wzgórzu jamneńskim 530 odbywa się Droga Krzyżowa, której pomysłodawcą jest płk dr Jerzy Pertkiewicz  ps. „ Drzazga”, żołnierz Batalionu „Barbara”. To właśnie Pan Pertkiewicz,  rok temu powierzył naszej szkole pod opiekę sztandar Batalionu Partyzanckiego Barbara 16 Pułku Piechoty AK.

Zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni jest naszą dumą.