Młody geniusz – warsztaty dla zdolnych uczniów

DRODZY RODZICE I NAUCZYCIELE UCZNIÓW ZDOLNYCH

W roku szkolnym 2014/2015 będzie realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  ul. Nadbrzeżna Dolna 7 w Tarnowie  projekt „MŁODY GENIUSZ”

 

Warsztaty dla  zdolnych uczniów  „Młody geniusz”  będą miały na celu:

 • wspomaganie rozwoju  umiejętności interpersonalnych;
 • rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz umiejętności twórczego rozwiązywania zadań, problemów;
 • przekazanie uczniom wiadomości o stresie i sposobach radzenia sobie z nim- doświadczanie technik relaksacyjnych;
 • tworzenie pozytywnego obrazu siebie.

Warsztaty będą obejmowały:

 1. Treningi twórczego myślenia.
 2. Pracę w parach i grupach  nad rozwiązaniem zadań, problemów.
 3. Pracę indywidualną ukierunkowaną min. na poznawanie swoich mocnych stron.
 4. Wykorzystanie elementów gimnastyki mózgu  z metody Dennisona.
 5. Rozwijanie integracji z grupą oraz umiejętności współpracy, komunikowania się  z członkami grupy.
 6. Ćwiczenia relaksacyjne.

Warsztaty „Młody geniusz” są przeznaczone dla uczniów zdolnych, czyli osób, które:

wykazują ponadprzeciętne możliwości intelektualne;

albo

przejawiają uzdolnienia muzyczne, plastyczne  lub w konkretnych przedmiotach szkolnych

lub

angażują się w  działania pomocowe np. wolontariat.

Na warsztaty można zapisywać uczniów:

 • szkoły podstawowej (klasy IV-VI),
 • gimnazjum( klasy I-III),
 • szkoły ponadgimnazjalnej.

Czas realizacji: październik 2014 r. –  listopad/grudzień 2014 r.

Warsztaty będą prowadzone w czwartki, w godzinach:14:30-16:00. Planuje się  ok. 6 zajęć. Warsztaty będą wznawiane w II semestrze 2015 roku w przypadku zainteresowania ze strony rodziców. Zajęcia są bezpłatne.

Zapisy na zajęcia: telefonicznie (146559995) lub osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  do końca września (ewentualnie początek października). Przed rozpoczęciem warsztatów prowadzący będzie się kontaktował z rodzicem w celu podania szczegółów.

Warsztaty prowadzi: mgr Karolina Zając-Feledyn- psycholog