Harmonogram zebrań klasowych w roku szkolnym 2014/2015

08.09.2014r. klasy I, II, III – spotkanie informacyjne

03.11.2014r. klasy I, II, III – konsultacje

08 12.2014r. klasy I, II, III – zebrania nt. zagrożeń – konsultacje

15.01.2015r. klasy I, II, III – wywiadowcze (czwartek)

16.03.2015r. zebrania nt. zagrożeń  dla klas III – konsultacje kl. l i II

18.05.2015r. klasy I, II – zebrania nt. zagrożeń – konsultacje

w razie konieczności Wychowawcy ustalają dodatkowe spotkania z Rodzicami

Wszystkie zebrania i konsultacje rozpoczynają się o 16:30