Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – być przedsiębiorczym

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to program przeznaczony do realizacji w liceach i technikach na zajęciach przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce. Może być również wykorzystany przez nauczycieli szkół zawodowych realizujących podstawę programową kształcenia w zawodach z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG). Program ten z pewnością pomoże również w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, szczególnie dla uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

 ulotka młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo