Lekcja języka polskiego w muzeum

Niewielu z nas wie, że Muzeum Okręgowe w Tarnowie może się pochwalić najliczniejszym zbiorem zabytków kultury sarmackiej w Polsce. W Ratuszu dzięki stałej wystawie „W kontuszu i przy szabli – Galeria Sztuki Dawnej ze zbiorów książąt Sanguszków” można zobaczyć zabytki sztuki XVII wieku. Poezja Naborowskiego, historia Oleńki i Kmicica, obrazy vanitatywne najlepiej odbijają się w pamięci, gdy towarzyszy im prawdziwy kontakt ze sztuką epoki. Klasa 2d w ramach lekcji języka polskiego miała nie tylko okazję zobaczyć zabytki ze zbiorów książąt Sanguszków, ale także podziwiać widok z wieży ratuszowej. Pikanterii wycieczce dodał pokaz stroju sarmackiego w wykonaniu naszego ucznia- trzeba przyznać, że prezentuje się niczym prawdziwy szlachcic.