Odyseja Umysłu – Antyczny tabloid

Uczniowie klasy 1c pod kierunkiem mgr Teresy Bryg w ramach lekcji języka polskiego wykonali projekt „Antyczny tabloid”. Projekt stanowił podsumowanie pracy nad starożytnością mitologiczną. Działania uczniów polegały na zaprojektowaniu i utworzeniu w celach parodystycznych antycznego tabloidu, w którym mityczni bogowie i herosi stali się bohaterami newsów z pierwszych stron gazet. Uczniom wyznaczono następujące zadania do realizacji: określenie tematyki tabloidu; wybranie mitycznych bohaterów i herosów, którzy stali się bohaterami tabloidu; zaprojektowanie okładki, w tym tytułu pisma; zredagowanie tekstów; opracowanie graficzne tabloidu; przygotowanie pisma do prezentacji. Uczniowie w realizacji projektu wykazali się niezwykłą inwencją twórczą i oryginalnością pomysłów. Podjęte działania zmusiły uczniów do planowania i organizowania pracy indywidualnej i w grupie, poszukiwania i selekcjonowania materiałów, wyzwoliły umiejętność twórczego rozwiązywania problemów oraz  wykorzystania wiedzy w praktyce.