„Ku niepodległości”- bieg sztafetowy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bieg sztafetowy został zainicjowany przez XVI LO w związku z odzyskaniem przez Tarnów niepodległości.  Bieg odbył się 09.11.16 r. w uroczym dla tarnowian miejscu – Parku Strzeleckim. W sztafecie wzięli udział  również uczniowie XIV LO oraz uczniowie szkół   gimnazjalnych- Gimnazjum nr 11 z Tarnowa i Gimnazjum z Tarnowca. W wyniku rywalizacji wyłoniono zwycięzców, zostali nimi uczniowie XIV LO oraz uczniowie  gimnazjum z Tarnowca. Gratulujemy zwycięzcom, ale także wszystkim uczestnikom zawodów za ducha sportowej walki.  

Miejsce sztafety nie było przypadkowe. Nie wszyscy zapewne wiedzą, iż w budynku na terenie kompleksu parkowego przed I wojną mieściła się siedziba Towarzystwa Strzeleckiego i strzelnica. W nocy 30 X 1918, tuż przed zrywem powstańczym, w budynku tym skoszarowano 200 młodych ludzi rekrutujących się z harcerskiego Pogotowia Narodowego i POW. 31 XI 1918 przystąpili oni do rozbrajania żołnierzy austriackich, co umożliwiło przejęcie władzy cywilnej w wolnym Tarnowie.

Podjęty przez naszych uczniów i ich młodszych kolegów trud sztafetowy miał uzmysłowić im, iż z pokolenia na pokolenie, tak jak w sztafecie, przychodzi podejmować zadania, niekiedy trudne, pełne wysiłku, ale również pełne nadziei na lepsze jutro.