„ODYSEJA UMYSŁU” wewnątrzszkolny projekt edukacyjno – wychowawczy

Nasz system szkolnictwa nie sprzyja indywidualizacji w procesie dydaktyczno – wychowawczym.  Dlatego, aby odkryć zdolności, talenty, umiejętności naszych uczniów  – często ukryte, uśpione – stworzyliśmy projekt mający na celu poszukiwanie i odkrywanie zdolności twórczych naszych uczniów, czyli   „ Odyseję umysłu”.

Rozbudzenie twórczego i oryginalnego myślenia, abstrakcyjnego rozumowania, oryginalność w twórczej pracy, intelektualne rozmowy, kształtowanie wielu umiejętności, to główne cele naszego projektu.

„Odyseja umysłu” to nie tylko zawodowa przygoda dla nauczyciela prowadzącego zajęcia, to przede wszystkim pole do popisu dla ucznia, to ukazanie jego zdolności i osobowości, inteligencji i intelektu, cech które nie zawsze są odczytane w podstawowym procesie edukacji.

„Odyseja umysłu” to wspaniała intelektualna zabawa połączona z nauką. To przepustka do sukcesu.

W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy chcą się dodatkowo rozwijać.

Projekt trwa od października 2016 do kwietnia 2017r. i będzie zakończony festiwalem nauki w drugim dniu otwartym szkoły – koniec kwietnia.