Uczniowie klas pożarniczych podczas powiatowych ćwiczeń taktyczno – bojowych

W dniu 26 października 2016 roku godz. 10:00 uczniowie klas pożarniczych obserwowali powiatowe ćwiczenia taktyczno – bojowe  jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Bazy Paliw Nr 9 Operator Logistyczny Paliw Płynnych w Woli Rzędzińskiej Sp. z o.o.

Tematami ćwiczeń były:

  1. Taktyka działań gaśniczych podczas pożarów środków transportu kolejowego do przewozu paliw płynnych oraz prowadzenie działań związanych z podawaniem prądów piany o dużej wydajności podczas gaszenia tego typu pożarów.
  2. Taktyka działań ratowniczych podczas uwalniania ludzi uwięzionych w wykopach.
  3. Taktyka działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego podczas uszczelniania wycieków z cystern kolejowych do przewozu paliw płynnych oraz przepompowywanie paliw płynnych do cystern zastępczych.

W ćwiczeniach przygotowanych przez Komendę Miejską PSP w Tarnowie wzięło udział 23 zastępy z 77 ratownikami, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno – ekologicznego i ratownictwa technicznego oraz zastępy Bazy Paliw, JRG Nr 1 i Nr 2 PSP w Tarnowie, ZSP Grupa Azoty, OSP: Rzędzin, Wola Rzędzińska, Zgłobice, Skrzyszów.