72. rocznica rozformowania Batalionu Barbara 16 pp. Armii Krajowej

23 października w Lichwinie uczestniczyliśmy w uroczystościach patriotycznych, które związane były z rozformowaniem batalionu „Barbara” 16 pp. Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej. Uroczystość odbyła się przy głazie upamiętniającym rozwiązanie batalionu. Po mszy świętej polowej odśpiewany został Hymn Państwowy oraz nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie tablicy upamiętniającej tragiczną śmierć Władysława Białasa ps. „Boruta” i Władysława Pluty ps. „Sęk”. Odczytano Apel pamięci, wzywający bohaterów batalionu „Barbara” oraz żołnierzy imiennych i bezimiennych, którzy oddali swe życie za Ojczyznę. Na zakończenie, na dowód czci i pamięci o żołnierzach batalionu i ofiarach II wojny światowej, zostały złożone wiązanki i znicze.