Ślubowanie klas I XVI LO i 77. Rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image