Profilaktyczne zajęcia warsztatowe pt. „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki”

W dniu 29.09.2016 r. uczniowie klas pierwszych i drugich naszej szkoły wzięli udział w profilaktycznych zajęciach warsztatowych pt. „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki”.  Jest to program autorski z zakresu profilaktyki uzależnień opartym na najbardziej skutecznych strategiach profilaktycznych wg. Hanse i jest zgodny z „rekomendacjami PARPA” oraz „standardami jakości programów profilaktycznych” Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Dzięki realizacji warsztatów o takiej tematyce  mieliśmy okazję dokonać  wstępnej diagnozy zjawiska  w poszczególnych klasach a także wyposażyć uczniów w rzetelną wiedzę i zmodyfikować zagrażające postawy dotyczące używania środków psychoaktywnych.