Informacje dotyczące stypendium szkolnego na 2016/2017

Dochód na jedna osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł netto

Rodzice składają wnioski w szkołach do dnia 15 września 2016 r. (data wpływu na wniosku).  Szkoły najpóźniej do 22 września przesyłają informację do Wydziału Edukacji w formie elektronicznej według załącznika 1 i  składa na dziennik podawczy wnioski rodziców bez braków formalnych.

Stypendium przyznawane jest jedynie dla uczniów mieszkających na terenie Miasta Tarnowa.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie i szkół podstawowych, gimnazjum i ponagimnazjalnych.
Pomoc socjalna   nie dotycz studentów i dzieci przedszkolnych oraz uczniów którzy ukończyli 25 rok życia.

Uczniowie pełnoletni składają pełnomocnictwo dla rodzica składającego wniosek   na  występowanie w postępowaniu administracyjnym w ich imieniu  w sprawie stypendium .

Dochód:

– do dochodu wliczamy zasiłek rodzicielki

– nie wliczamy  „500 +”

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o stypendium szkolne 2016

Wniosek o zasiłek szkolny

Pełnomocnictwo

Informacja o fakturach