Wyprawka szkolna 2016

Informujemy uczniów o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2016 – 2017 pn. „WYPRAWKA SZKOLNA”.

Warunki udzielania pomocy określa rozporządzenie RM z dnia 5.07.2016 (Dz. U. z 2016 r., poz.1045

Szczegółowe informacje: http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/rodz/wyprawka_szkolna_2016_2017