KONSULTACJE Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI

Szanowni Państwo!

UwagaRodzice Uczniów klas I, II i III!

Uprzejmie przypominamy i zapraszamy na konsultacje z Wychowawcami i Nauczycielami wszystkich przedmiotów w dniu   3 grudnia od godz. 16.30 do godz. 17:30!!!

Z poważaniem

Piotr Dusza

dyrektor szkoły