Akt przekazania Sztandaru Batalionu Partyzanckiego Barbara dla XVI LO