„Małopolska Pamięta. Zapobiec mowie nienawiści”

„Małopolska Pamięta. Zapobiec mowie nienawiści„

XVI LO jako jedna z dwóch tarnowskich szkół uczestniczy w tym projekcie.

Co roku ponad milion ludzi z całego świata odwiedza Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Przyjeżdżają po to, aby poznać historię Auschwitz – historię symbolu Holokaustu, symbolu zbrodni ludobójstwa. Urząd Marszałkowski w Krakowie przygotował pilotażowy projekt Małopolska Pamięta, który będzie realizowany w roku obecnym i następnym. Tematem przewodnim projektu zostały uczynione kwestie związane z propagandą i mową nienawiści w ujęciu historycznym i współczesnym. To słowa bowiem potrafią uruchomić mechanizm, który w miarę upływu czasu – i kolejnych zdarzeń – coraz trudniej zatrzymać i który prowadzić może do zbrodni.

Przygotowany pilotażowy projekt dla młodzieży z Małopolski jest próbą wypracowania modelu wzorcowej podróży studyjnej, która nie ograniczy się tylko do wizyty w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale będzie szansą na wzbudzenie refleksji nad sytuacją we współczesnym świecie oraz uwrażliwienie uczniów na przejawy braku tolerancji, antysemityzmu, rasizmu czy ksenofobii.

Projekt Małopolska Pamięta składa się z trzech podstawowych elementów:

– konferencji dla uczniów i nauczycieli

– podróży studyjnej do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Oświęcimia

– stworzenia wirtualnej Mapy Pamięci Małopolski.

Tematem przewodnim projektu zostały uczynione kwestie związane z propagandą i mową nienawiści w ujęciu historycznym i współczesnym. To słowa bowiem potrafią uruchomić mechanizm, który w miarę upływu czasu – i kolejnych zdarzeń – coraz trudniej zatrzymać i który prowadzić może do zbrodni.

Często podkreślają to byli więźniowie obozów koncentracyjnych widząc wokół siebie, ale też w medialnych doniesieniach i na internetowych forach, ludzi głoszących nienawiść. Sprzyja temu brak wiedzy na temat konsekwencji mowy nienawiści.

W projekcie punkt ciężkości położono na kształtowanie postaw młodzieży w duchu poszanowania godności, tolerancji i szacunku dla wartości humanistycznych oraz zrozumienia odmienności kulturowych różnych społeczności. Jest to szczególnie ważne dziś, kiedy obserwujemy to, co dzieje się w Europie i świecie.

Harmonogram projektu:

2015 r.

  1. Konferencja metodyczna dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie
  2. Inauguracja projektu w ramach II. Międzynarodowej Konferencji dla uczniów, studentów i doktorantów „O wolności i prawach człowieka. Gdy słowa zabijają”

2016 r.

  1. Podróże studyjne uczniów do Oświęcimia oraz Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau
  2. Powstanie wirtualnej Mapy Pamięci
  3. Konferencja podsumowująca projekt

Najważniejsze elementy podróży studyjnej do Oświęcimia i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau:

– wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau

– warsztaty przybliżające:

   * relacje miedzy społecznością polską i żydowską w przedwojennym Oświęcimiu

   * prawa dzieci, z uwzględnieniem m.in. wkładu Polski i Polaków w ukształtowanie się prawa międzynarodowego w tym zakresie

– warsztat antydyskryminacyjny, którego celem będzie pobudzenie uczniów do reagowania

na sytuacje krzywdzenia drugiego człowieka, bez względu na jego kolor skóry, narodowość czy religię

– poznanie najważniejszych dokumentów związanych z wolnością i prawami człowieka w XX i XXI wieku, a wśród nich również i tych związanych z historia Polski np. Konstytucja Trzeciego Maja czy 21 Postulatów Solidarności

Wirtualna Mapa Pamięci Małopolski

W jej ramach młodzież współtworzyć będzie wirtualny „przewodnik” po małopolskich miejscach pamięci – związanych przede wszystkim z okresem II wojenny, ale także czasem dwudziestolecia międzywojennego i wczesnymi latami powojennymi. Uczniowie pod opieką nauczycieli opracują wybrany wątek lokalnej historii, wzmacniając w ten sposób swoje poczucie tożsamości i przynależności do społeczności lokalnej.

Obecnie uczniowie naszej szkoły realizują kolejny punkt projektu:

30/31 marca 2016 r. będziemy uczestniczyć w podróży studyjnej do Oświęcimia i Miejsc Pamięci Auschwitz – Birkenau.