Eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w mieście Tarnowie

W dniach 4 i 11 marca 2016 roku w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Tarnowie przeprowadzone zostały eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w mieście Tarnowie. Do udziału w eliminacjach zaproszono przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Rzędzinie i uczniów wszystkich tarnowskich gimnazjów.

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji gminnych w mieście Tarnowie w składzie:

 1. mgr Ewa Witecka – Przewodniczący
 2. mł. bryg. mgr inż. Piotr Wójcik – Sekretarz
 3. mgr Anna Krakowska – członek

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

II grupa wiekowa (gimnazja)

 1. Justyna Boruch II Gimnazjum
 2. Maciej Wardzała IV Gimnazjum
 3. Michał Maślanka IV Gimnazjum
 4. Konrad Chłoń IV Gimnazjum
 5. Dawid Kwaśny II Gimnazjum
 6. Oliwier Ligęza IV Gimnazjum
 7. Piotr Studziński IV Gimnazjum
 8. Martyna Kwaśny II Gimnazjum
 9. Łukasz Kamiński IV Gimnazjum
 10. Daria Adamska IV Gimnazjum

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

1 Jakub Maciszewski XVI LO
2 Tomasz Jagła XVI LO
3 Bartosz Wilk XVI LO
4 Bartosz Michułka/Dawid Baran XVI LO
5 Patryk Nytko XVI LO
6 Zimoń Mateusz XVI LO
7 Artur Majka, Gabriela Żurek XVI LO
8 Agnieszka Boruch III LO
9 Konrad Pasieka XVI LO
10 Marcin Kania XVI LO
Adrian Bednarski VII LO
11 Paweł Kita, Karolina Stępak, Oskar Kubicki XVI LO
12 Kacper Waśko, Dominik Łakoma XVI LO
13 Sebastian Bąba, Karol Singh XVI LO
14 Krzysztof Żeleźnik XVI LO
15 Jakub Pieszczoch XVI LO

Forma pomocy ze strony głównych współorganizatorów:

 • XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie rozpropagowało idee Turnieju, zorganizowało eliminacje, ufundowało nagrody i dyplomy,
 • ZOP ZOSP RP w Tarnowie ufundowało nagrody,
 • Rada Rodziców XVI LO w Tarnowie ufundowała nagrody,
 • Komenda Miejska PSP w Tarnowie zaprosiła finalistów OTWP na wycieczkę.

Rodzaj nagród, wyróżnień: nagrody rzeczowe i książkowe dla finalistów, dyplomy dla uczestników, wycieczka do KM PSP w Tarnowie.

Była to VIII edycja OTWP w mieście Tarnowie. Za rok zapraszamy na kolejną rywalizację sympatyków i pasjonatów wiedzy pożarniczej.