„Na zawsze w naszej pamięci”

Mjr hm. Zbigniew Banaś, ps. Słoma

Żołnierz AK, wspaniały Przyjaciel młodzieży

118104_zbigniewbanas_34Przez ostatnie 25 lat swojego życia był prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w okręgu tarnowskim. Zmarł 23 II 2015 roku.

Zbigniew Banaś, ps. Słoma (ur. 26 VIII 1929 w  Toruniu), harcerz, uczeń tajnego nauczania, inżynier mechanik, nauczyciel, żołnierz AK, członek WiN. Wysiedlony z Torunia w XI 1939 z  rodziną do Wojnicza w  Generalnej Guberni. Od V 1944 do I  1945 żołnierz Armii Krajowej. W  XII 1944 w  organizacji „Niepodległość”. W  latach 1945–1947 w  „WiN”.

Od IX 1952 pracował w  Zakładach Mechanicznych w  Tarnowie. W  X 1956 został wybrany zastępcą przewodniczącego Zakładowego Komitetu Rewolucyjnego, następnie sekretarz Prezydium Rady Robotniczej ZM w  Tarnowie. Zwolniony z  pracy w  II 1960. Od IX 1960 nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Mechanicznym w  Tarnowie do 2000. Opiekun oraz instruktor Szczepu Harcerskiego im. Szarych Szeregów, a później drużynowy 36. Wodnej Drużyny Harcerskiej im. Załogi ORP „Orzeł”, opiekun szkolnego koła PTTK, LOK i Ligi Morskiej. Organizator harcerskich obozów żeglarskich i rejsów na jachcie s/y „Orlik” po Zatoce Gdańskiej i  Puckiej oraz południowym Bałtyku. Kierownik wyszkolenia żeglarskiego Tarnowskiej Chorągwi ZHP. W  1980 organizator NSZZ „Solidarność” w TM. W  VII 1989 organizator Koła Stowarzyszenia Żołnierzy AK w  Tarnowie. Od VIII 1989 wiceprezes, od IV 1990 do śmierci prezes Koła ŚZŻAK. Organizator uroczystości patriotycznych i spotkań z  młodzieżą, inicjator wmurowania tablic w  miejscach pamięci narodowej.

Od 2007 r. mocno związany z XVI Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. Współtwórca nadania szkole imienia „Armii Krajowej” i sztandaru . Przekazał młodzieży „testament pokoleniowy” jak należy szanować Boga, Honor i Ojczyznę i zawsze był tego nieugiętym przykładem. W 2014 r. z inicjatywy mjr. Zbigniewa Banasia i przy współpracy z XVI LO została odsłonięta tablica upamiętniająca Żołnierzy Armii Krajowej. Współorganizator miejskich uroczystości patriotycznych,

Major Wojska Polskiego. Otrzymał status pokrzywdzonego przez PRL. Otrzymał m.in.: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Krzyż Zrzeszenia Wolność i  Niezawisłość, Krzyż Za Zasługi dla ZHP z Rozetą – Mieczami, Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP, Medal Zwycięstwa i  Wolności, Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Zmarł 23 II 2015 r. Pożegnanie druha hm. Zbigniewa Banasia odbyło się 26 lutego 2015 r. w kościele kolegiackim pw. św. Wawrzyńca w Wojniczu. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Wojniczu.

Na podstawie oprac. Marka Popiela „Postaci tarnowskiego harcerstwa” i źródeł XVI LO.