Uroczystość przekazania sztandaru Światowego Związku Żołnierzy AK pod opiekę XVI LO

YouTube Preview Image