Uroczystość przekazania sztandaru Światowego Związku Żołnierzy AK pod opiekę XVI LO

 Wczoraj tj. 30.09.2013r. nasza szkoła obchodziła swoje święto. Była nią 74 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Dzień ten dla społeczności naszego liceum był wyjątkowy, wiązał się on bowiem z uroczystościami przekazania sztandaru Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej Tarnów „TAMA” oraz partyzanckiego sztandaru Batalionu Barbara 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Sztandary te odebrali uczniowie naszej szkoły z rąk byłych żołnierzy Armii Krajowej  Pana mjr Zbigniewa Banasia, Prezesa Koła Tarnów, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Pana płk Jerzego Pertkiewicza, kawalera orderu Virtuti Militari oraz kpt. Jacka Popiela, który w 1944 roku był najmłodszym partyzantem batalionu „Barbara.”

 My uczniowie XVI Liceum jesteśmy dumni, że żołnierze Armii Krajowej przekazali nam symbole, które dla nich stanowią największą wartość. Obiecujemy, że wiernie będziemy strzec tych skarbów i że słowa „Bóg. Honor. Ojczyzna.” nie będą dla nas pusto brzmiącym frazesami.

Dzień ten był szczególnie wyjątkowy dla uczniów klas pierwszych, którzy zostali pasowani na kadetów klas: wojskowej, policyjnej i pożarniczo-medycznej.

Obecnością swoją zaszczycili nas wyjątkowi goście: Pan generał Jerzy Gut zastępca dowódcy Wojsk Specjalnych, Pani Urszula Augustyn Poseł na sejm RP, Pan Aleksander Palczewski Małopolski Kurator Oświaty oraz zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa Pani Krystyna Latało, którzy w ciepłych słowach zwrócili się do młodzieży. Niech słowa wiersza Wisławy Szymborskiej przytoczone przez Panią Poseł będą dla nas młodzieży XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej mottem:

„Bez tej miłości można żyć

Mieć serce suche jak orzeszek

Maleńki los naparstkiem pić

Z dala od zgryzot i pocieszeń…

Ale nie można owocować!”

Uroczystość zakończono pod grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie złożono kwiaty i zapalono światła pamięci.