Być przedsiębiorczym – młodzieżowe przedsiębiorstwo

„Być przedsiębiorczym – młodzieżowe przedsiębiorstwo” to program opracowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości a adresowany szczególnie dla uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W naszej szkole realizacja projektu zaplanowana jest na rok szkolny 2013/2014.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do podejmowania i realizacji działań zarówno w obszarze społecznym, jak i zawodowym:

a) przygotowanie do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

b) pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia,

c) przygotowanie do wejścia na rynek pracy,

d) pomoc w weryfikacji własnych planów zawodowych i edukacyjnych,

e) kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości

f) rozwijanie cech i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt  jest okazją rozwijania zainteresowań uczniów problematyka ekonomiczną. W ramach zajęć  z programu uczniowie mają okazję poznać mechanizmy rynkowe i wypróbować w praktyce zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. „Być przedsiębiorczym” – to gra dydaktyczna, która poprzez zabawę skutecznie uczy przyjmowania ról w dorosłym życiu.

Uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia udziału w konkursie „Produkcik” Uczestnictwo w nim daje wspólnikom miniprzedsiębiorstwa możliwość zweryfikowania swoich osiągnięć, doświadczeń i umiejętności podczas rywalizacji z kolegami i koleżankami z innych szkół.
W pracach komisji konkursowych uczestniczą przedstawiciele świata biznesu, zatem jest to również okazja do poddania działalności miniprzedsiębiorstwa rzetelnej, ale zawsze życzliwej, ocenie praktyków biznesu.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

  1. Kwalifikacja wstępna: uczestniczy w niej każde miniprzedsiębiorstwo zarejestrowane w Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w danym roku szkolnym.
  2. Finał ogólnopolski: 30 najlepszych miniprzedsiębiorstw, wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym, rywalizuje ze sobą podczas zmagań organizowanych w Warszawie.
  3. Konkurs europejski: zdobywca Grand Prix finału ogólnopolskiego reprezentuje Polskę w konkursie, który odbywa się w różnych krajach Europy.