Uroczystości rocznicowe wybuchu Powstania Styczniowego

Polska historia obfituje w zrywy narodowowyzwoleńcze. Na szczególną uwagę zasługuje jednak Powstanie Styczniowe, które jak pamiętamy wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Skierowane przeciwko Rosji miało na celu odeprzeć głęboki ucisk polskich obywateli. Przewaga wroga była bardzo wyraźna, w związku z tym Polacy przyjęli taktykę wojny partyzanckiej, nękając przeciwnika niespodziewanymi atakami, nie podejmując otwartej walki. Jesienią 1863 powstanie osłabło. Próbował je ratować Romuald Traugutt, jednak na wiosnę 1864 walki prawie zupełnie wygasły. Traugutt, którego ujęli Rosjanie, został stracony. Celem upamiętnienia wydarzenia i ofiar, 28 stycznia 2016 r.na cmentarzu komunalnym przy ul. Narutowicza zwanym Cmentarzem Starym, odbyły się uroczystości patriotyczne. Wygłoszono Apel Pamięci pod Kurhanem, zaprezentowano poczty sztandarowe oraz złożono wieńce. Zaproszono władze lokalne, członków Światowego Związku Żołnierzy AK koło Tarnów, przedstawicieli służb mundurowych, członków ZHP, a samo przemówienie wygłosiła pani K. Latała. Uroczystości te są szczególnie ważne dla naszej szkoły, której uczniowie nieustannie dają świadectwo patriotycznej postawy i umiłowania ojczyzny. Z okazji tej uroczystości zaprezentowano nasz poczet sztandarowy. Niech kolejny raz zabrzmią słowa „Chwała i cześć bohaterom!”