Zajęcia klas pożarniczych w Teatrze im. Ludwika Solskiego

W dniu 20 listopada 2015 roku uczniowie klas pożarniczych IE i IID zapoznali się z zasadami ochrony przeciwpożarowej w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. O obiekcie bardzo ciekawie opowiadały Panie: Karolina Białas i Barbara Kutrzuba, które wyraziły uznanie dla zdyscyplinowania uczniów. W trakcie wycieczki mogliśmy poznać zasady ewakuacji obiektu, system wentylacji, wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, zaplecze techniczne z warsztatem stolarskim i scenograficznym. Szczególnie zainteresował uczniów system monitoringu pożarowego połączony z Stanowiskiem Kierowania KM PSP i sterujący klapami dymowymi. Organizator wycieczki – mł. bryg. Piotr Wójcik – opowiadał o rozmieszczeniu czujek pożarowych i sprzętu gaśniczego, impregnacji materiałów palnych, zagrożeniach pożarowych w Teatrze, drogach ewakuacyjnych, odłączaniu mediów. Opiekunem wycieczki była mgr Anna Krakowska.

Miła atmosfera udzieliła się wszystkim, a życzliwe zaproszenie pozwala na planowanie kolejnych wycieczek do Teatru, zarówno na spektakle jak i poznawanie zaplecza oraz zasad funkcjonowania tego obiektu.