Informacja dla Rodziców Uczniów klas I i II

Szanowni Państwo!

UwagaOd wtorku od godz. 7.10 rozpoczynają się matury próbne i będą trwać do piątku włącznie. W związku z tym musi nastąpić zmiana w realizacji podziału godzin uczniów klas I i II. – Uczniowie w te dni przychodzą do szkoły na godz. 10.40 i realizują zajęcia dydaktyczne wg podziału godzin. W związku z potrzebą większej ilości sal lekcyjnych w maturalny piątek, tylko uczniowie klas Ie i IId idą na seans filmowy – z przedmiotu geografia – do PWSZ w Tarnowie na godz. 11.30, uczniowie pozostałych klas uczą się od godz. 10.40.

Dni maturalne nie są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.