Zajęcia klasy policyjnej w pracowni psychologicznej

Od wielu lat nasza szkoła współpracuje z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnowie. Wspólnie podejmujemy różne działania, a przede wszystkim te, które są związane z BRD = bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Zajęcia w pracowni psychologicznej, prowadzone przez Panią Annę Turek, profesjonalistkę w dziedzinie psychologii ruchu, pozwalają uczniom klas policyjnych BRD na zdobycie ważnej w ruchu drogowym wiedzy, na zdobyciu umiejętności prowadzenia badań dla kandydatów i już kierowców, na poznanie nowoczesnej aparatury służącej do badań diagnostycznych. Jest to pierwszy i bardzo ważny krok w przygotowaniu się do egzaminu z prawa jazdy.

Pracownia Psychologiczna zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Posiada wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań i wystawiania odpowiednich orzeczeń.

Wykonuje badania dla kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, instruktorów, egzaminatorów, badania kierujących pojazdami silnikowymi skierowanym przez policję. Prowadzi też badania przydatności zawodowej na różne stanowiska, badania do pracy na wysokości i pracy pod napięciem oraz badania psychologiczne kandydatów na kierowców operatorów wózków jezdniowych i urządzeń dźwigowych.
Pracownia wyposażona jest w nowoczesną aparaturę diagnostyczną umożliwiającą prowadzenie badań według aktualnych standardów, dysponuje salą badań grupowych oraz nowoczesną ciemnią, gdzie wykonywane są badania widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie.