Zajęcia z kryminalistyki

30 października, klasy policyjne o profilu kryminalistyka i kryminologia, uczestniczyły w warsztatach kryminalistycznych prowadzonych przez przedstawiciela katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, płk Józefa Kubasa. WSIZ jako uczelnia będąca patronem naszych klas kryminalnych, prowadzi w XVI LO zajęcia z kryminologii, udostępnia nam swoje laboratorium kryminalistyczne oraz organizuje wyjazdowe szkolenia na Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w których nasi uczniowie chętnie uczestniczą. Przy okazji zapraszamy na najbliższy wyjazd do WSPol, który odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2015. Szczegółowych informacji udziela p. Piotr Stec.