Tarnów – Pierwszy Niepodległy

To był pierwszy dzień wolności po 123 latach niewoli. Miasto Tarnów tę wolność odzyskało jako pierwsze. Od wielu lat dzień 30 października rozpoczyna się uroczystą Sesją Rady Miasta na pamiątkę tamtych wydarzeń. Tradycyjnie uczniowie naszej szkoły uczestniczą w tych wydarzeniach.

Fragment protokołu z posiedzenia Rady Miasta Tarnowa z dnia 30 października 1918 r.

Niech żyje Polska! Tarnów wolny!