Zajęcia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu

W dniu 27 października 2015 roku uczniowie klasy IID (grupy: pożarnicza i ratownictwa medycznego) wyjechali na wycieczkę autokarową do Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu, gmina Szczucin, powiat Dąbrowa Tarnowska. Wycieczkę zorganizowali uczniowie: Bartosz Michułka i Mateusz Zimoń. Na miejscu serdecznie przywitał nas druh naczelnik Jacek Łachut.

Założona w 1913 roku OSP Słupiec w roku 2013 obchodziła hucznie 100-lecie istnienia. Gmina Szczucin położona jest w dolinie Wisły i jej dopływów, na terenie bardzo zagrożonym powodziowo. OSP Słupiec powstała w czasach zaborów i stopniowo rozwijała się w okresie międzywojennym, przetrwała trudne czasy II wojny światowej. Druhowie ratowali mieszkańców i ich dobytek podczas wielkich powodzi, z których największe były w latach: 1934, 1997, 2010. Od 2011 roku jednostka włączona jest do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Obecnie OSP ma średni samochód ratowniczo – gaśniczy Renault, ciężki gaśniczy Jelcz i samochód lekki Daewoo Lublin oraz łódź na przyczepie.

Uczniowie poznali historię, organizację, system alarmowy i wyposażenie ratowniczo – gaśnicze OSP. Ćwiczyli pracę w ubraniach pożarniczych specjalnych, poznali sprzęt do zabezpieczenia ratownika podczas działań na terenie rozlewisk powodziowych. Podczas przerwy w zajęciach gospodarze poczęstowali gorącą herbatą trochę zmarzniętych uczestników wycieczki. Humory poprawiła kiełbaska z grilla oraz słońce, które przebiło się przez poranną mgłę Powiśla. W drugiej części zajęć uczniowie zapoznali się z wyposażeniem torby ratownictwa medycznego w standardzie PSP R1 i deską ortopedyczną. Ostatnim elementem było praktyczne użycie wody jako środka gaśniczego: rozwinięcie bojowe wykonali uczniowie klasy pożarniczej a wszyscy uczestnicy wycieczki mogli spróbować jak podaje się zwarte i rozproszone prądy wody.

Dzieje OSP spisane zostały w bogato ilustrowanym opracowaniu „Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu”, które otrzymali wszyscy uczestnicy wycieczki. Burzliwe losy tego stowarzyszenia ściśle związane są z ludźmi, którzy poświęcają własny czas dla służenia innym.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom za życzliwe przyjęcie i życzymy wytrwałości oraz wielu sukcesów w trudnej, społecznej służbie.

Opiekunami wycieczki byli: mgr Teresa Bryg, mgr Mariola Kozłecka (wychowawca) i mł. bryg. mgr inż. Piotr Wójcik.