VII Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniu 20.10.2015 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obchodach VII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Poznaj swojego doradcę kariery”. Główną konwencją uczestnictwa był udział w przygotowanej prelekcji dotyczącej ścieżek kariery zawodowej, możliwość konsultacji z doradcami zawodowymi WUP, zwiedzanie stoisk wystawienniczych zaproszonych uczelni i instytucji m.in. Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i naszych tarnowskich uczelni. W organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery włączyły się w Małopolsce urzędy pracy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe centra kariery, a także instytucje szkoleniowe zajmujące się szeroko pojętą aktywizacją i praktyczną nauką zawodu. Wszystkie zdobyte przez młodzież informacje są niezwykle ważne przy podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru zawodu i dalszej ścieżki zawodowej.