Program profilaktyczny pt. „Godność Człowieka”

W dniu 12.10.2015 roku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w realizacji programu profilaktycznego pt. „Godność Człowieka”, który dotyczył profilaktyki uzależnień. Spotkanie prowadził Pan Stanisław Koćwin. Przedstawiony program, realizowany  w formie warsztatów został opracowany w oparciu o doświadczenia prowadzącego, nabyte podczas wieloletniej pracy z młodzieżą dysfunkcyjną w pionie kryminalnym tarnowskiej policji i obejmował: alkoholizm, narkomanię, przemoc, prawo karne, aspekty przestępczości oraz ocenę wiarygodności informacji na temat środków psychoaktywnych Zebrana młodzież z wielkim zainteresowaniem uczestniczyła w warsztatach.