Uroczystości nadania imienia i poświęcenia sztandaru REGINA w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej

21 września 2015 roku delegacja naszych uczniów była świadkiem powiększenia się Akowskiej Rodziny. Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej przeżywała podniosłą, historyczną uroczystość. W tym dniu poświęcony został sztandar szkolny, a placówka otrzymała imię Oddziału „Regina II” Armii Krajowej. Gościem honorowym uroczystości był płk dr Jerzy Pertkiewicz, żołnierz Armii Krajowej, partyzant z oddziału „Regina II”. Uroczystość tak ściśle związana z pamięcią Patrona naszego liceum, została uświetniona obecnością naszego pocztu sztandarowego. Będziemy starać się wspierać naszych Młodszych Kolegów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej w krzewieniu pamięci żołnierzy Armii Krajowej.