Egzaminy poprawkowe!!

Przypominam, że zbliża się termin egzaminów poprawkowych maturalnych i przedmiotowych.

Matura poprawkowa rozpoczyna się o godz. 9.00, 25 sierpnia 2015 r.

Wszyscy Maturzyści muszą mieć dowody osobiste!!

Przedmiotowe egzaminy poprawkowe;

– matematyka 27 sierpnia 2015 r.

– pozostałe przedmioty 28 sierpnia 2015 r.

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły.

Wszystkich zdających egzaminy obowiązuje strój galowy!!!!