UWAGA UCZNIOWIE I TEGOROCZNI ABSOLWENCI

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23), wprowadza się nowy druk legitymacji, na którym wymaga się wpisywania nr PESEL. Legitymacje na nowych drukach otrzymają nasi nowi uczniowie, natomiast stare legitymacje pozostaną ważne pod warunkiem wpisania w nich nr PESEL. Legitymacje tegorocznych absolwentów pozostaną ważne do 31 sierpnia 2015 r. i będą upoważniały do zniżki także pod tym samym warunkiem..

W związku z powyższym bardzo proszę tegorocznych absolwentów o jak najszybsze zgłaszanie się do sekretariatu celem uzupełnienia legitymacji szkolnych o numer PESEL.