Testy sprawnościowe

W dniu 09 czerwca 2015 roku  odbędzie się w XVI LO w Tarnowie Al. Solidarności 18 test sprawnościowy dla kandydatów do klas pierwszych w roku szk. 2015/2016.

Harmonogram testów:

  1. godzina 08:00 zapraszamy kandydatów do klasy wojskowej i straży granicznej,
  2. godzina 09:00 zapraszamy kandydatów do klasy medycznej i pożarniczej,
  3. godzina 10:00 zapraszamy kandydatów do klasy policyjnej – BRD,
  4. godzina 11:00 zapraszamy kandydatów do klasy policyjnej- kryminalistycznej,

Bardzo prosimy, aby uczestnicy testów sprawnościowych posiadali legitymację szkolną oraz zgodę rodzica/prawnego opiekuna na wykonywanie ćwiczeń sprawdzających sprawność fizyczną (załącznik nr 1).

Każdy Kandydat ma obowiązek zarejestrować się w „wybranej klasie”, następnie przebrać w strój sportowy i przystąpić kolejno do prób sprawnościowych.

Dla odważnych, chętnych po zakończeniu testu sprawnościowego istnieje możliwość wspinania się po linie z asekuracją w celu sprawdzenia swoich możliwości fizycznych oraz sprawdzenia się w umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa powyżej, nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, jedynie określają, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez Komisję Rekrutacyjną i czy wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach klas mundurowych, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji.

Wszystkich kandydatów serdecznie zapraszamy!

Punktacja testów sprawnościowych

CHŁOPCY:

 Liczba punktów 25 20 15 10 5
podciąganie na drążku
(ilość podciągnień)
12 9 7 5 3
bieg po kopercie
(czas w sekundach)
do 18 18,1 – 19 19,1 – 20 20,1 – 21 21,1 – 22
Skok w dal z miejsca(odległość w cm) 240 230 220 210 200

DZIEWCZĘTA:

 Liczba punktów 25 20 15 10 5
rzut piłką lekarską 2 kg 7.7 6.9 6.0 5.2 4.8
bieg po kopercie
(czas w sekundach)
do 21 21,1- 22 22,1 – 23 23,1 – 24 24,1 – 25
Skok w dal z miejsca 195 180 170 160 150

Załącznik nr 1 – zgoda rodziców