Akowskie spotkanie opłatkowe……..XVI LO im AK

11.01.2013 r. godz. 18.00 witamy dostojnych gości; Jego Ekscelencję Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, zastępcę Prezydenta miasta Tarnowa Panią Krystynę Latałową, Oficerów, Żołnierzy Światowego Związku Żołnierzy AK Koła Tarnów, przedstawicieli wszystkich służb mundurowych miasta Tarnowa, dyrektorów Wydziałów UMT, Radę Rodziców XVI LO, Grono Pedagogiczne naszej szkoły i młodzież klasy Ia – wojskowej, i jak tradycja nakazuje dzielimy się opłatkiem. Tym gestem już po raz szósty  rozpoczynamy, w tym roku wyjątkowe spotkanie opłatkowe. Są wspólne życzenia i są życzenia Ekscelencji ks. Biskupa i  Pani Prezydent. Atmosferę świąteczną koloryzują kolędy i bożonarodzeniowe pieśni w wykonaniu   Kapeli z Jastrzębi.

Panuje nastrój świąteczny, a  barszczyk wigilijny i inne smakowite potrawy przygotowane na tę okoliczność przez restaurację „ U Zbycha” i ciasto upieczone przez  nasze Mamy, sprawiły, że Wszyscy czuli się świetnie.

Dla Społeczności XVI LO to wydarzenie miało szczególny wymiar. Z rąk Prezesa  Zarządu Kola Tarnów ŚZŻAK  Pana mjr Zbigniewa Banasia  otrzymaliśmy legitymację,  Nadzwyczajnego Członka ŚZŻAK Koła Tarnów, a Pani Krystyna Latała, Pan Bartłomiej Bieniasz, Pan Zbigniew Turek, Pan Piotr Dusza, Pani Ewa Witecka  otrzymali imienne legitymacje Członka Nadzwyczajnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowe w Warszawie, Koło Tarnów. Społeczności XVI LO i Osobom wyróżnionym  gratulujemy.

Wspólnym kolędowaniem zakończyliśmy to urocze spotkanie, umawiając się  na następny rok.

YouTube Preview Image