Racławice 2015

Zlot kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari – Racławice 2015, w którym uczestniczył płk dr Jerzy Pertkiewicz wielki przyjaciel naszej szkoły. Krzyż Virtuti Militari symbol męstwa i honoru – poczet sztandarowy naszego Liceum oddal hołd Kawalerom, którzy kształtowali historię naszej Ojczyzny.