Biało – Czerwone Święto

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest od 2004 r. w przeddzień Święta Konstytucji 3 Maja. Historyczne polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej biel flagi pochodzi od bieli orła, będącego Godlem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Dlatego też na fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Poczet flagowy to uczniowie klas wojskowych XVI LO. Tradycyjnie od 2004 r. wczesnym rankiem 2 maja wciągają flagę na maszt, przy Grobie Nieznanego Żołnierza.