III Wojewódzki Przegląd Musztry Paradnej Klas Mundurowych

24 kwietnia 2015 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tarnowie odbył się Trzeci Wojewódzki Przegląd Musztry Paradnej klas mundurowych z woj. małopolskiego. Do rywalizacji stanęło wiele 13 osobowych drużyn. Program obowiązkowy, program dowolny, piosenka marszowa to obowiązkowe dyscypliny, które prezentowały wszystkie drużyny. Ostatecznie komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę – Kadeci z Zespołu Szkół im. Władysława Orkana z Marcinkowic. Organizatorami I etapu Konkursu Musztr Paradnych byli: Kuratorium Oświaty, Wojskowa Komenda Uzupełnień i XVI LO im. AK w Tarnowie. 6, 7 czerwca odbędą się Ogólnopolskie zmagania na tarnowskim Rynku.