Zajęcia praktyczne w PSP Tarnów

22.09.2012 uczniowie klasy II C – pożarniczej wraz z wychowawcą obserwowali w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie zajęcia praktyczne, w ramach szkolenia ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego, prowadzone z użyciem hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Po zakończeniu ćwiczeń mogli sami spróbować ile ważą narzędzia tnące i rozpierające oraz jak należy ich używać. Było to wspaniałe uzupełnienie wiedzy teoretycznej, przekazywanej w ramach przysposobienia pożarniczego w szkole.

Na koniec uczniowie zorganizowali pieczenie kiełbasy na stacjonarnym grillu udostępnionym przez strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Tarnowie.