Testy sprawnościowe w roku szkolnym 2017/2018

UWAGA!  Gimnazjaliści Kandydaci do XVI LO

W dniu 09 czerwca 2017 roku  w  XVI LO w Tarnowie, Al. Solidarności 18, odbędą się testy sprawnościowe dla kandydatów do klas pierwszych na rok szk. 2017/2018.   

 1. Uczestników testów sprawnościowych prosimy o przyniesienie legitymacji szkolnej i Oświadczenia (załącznik nr 1) oraz stroju sportowego do wykonywania ćwiczeń sprawnościowych.
 2. Przebieg testów sprawnościowych:
  1. zapisy w punkcie rejestracji
  2. przebranie w strój sportowy
  3. próby sprawnościowe
  4. ogłoszenie wyników.
 3. Harmonogram testów:
  1. godzina 09:00 – kandydaci do klasy wojskowej, pożarniczej i ratownictwa przedmedycznego,
  2. godzina 10:30 – kandydaci do klasy policyjnej – BRD i klasy policyjnej- kryminalistycznej.
 4. Punkty uzyskane przez kandydata podczas testów sprawnościowych nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, jedynie określają poziom sprawności fizycznej kandydatów, oraz pozwalają ocenić szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach klas mundurowych.
 5. Uczniowie, którzy z jakichkolwiek przyczyn nie mogą przystąpić do testów sprawnościowych proszeni są o kontakt ze szkołą.

Wszystkich kandydatów serdecznie zapraszamy!

Punktacja testów sprawnościowychpobierz

Share