Harmonogram rekrutacji 2017/2018

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2017/2018: pobierz

Share

Sylwetka absolwenta klasy pożarniczej

Zawód strażaka cieszy się ogromnym prestiżem społecznym. Ludzie poświęcający się tej pracy to osoby odpowiedzialne, odważne i w pełni profesjonalnie przygotowane do pełnienia swoich obowiązków Profil ten stworzony jest dla wszystkich, których interesuje zawód strażaka. Wybierający ten kierunek:

– uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przy współpracy z  Państwową Strażą Pożarną

– przyswajają wiedzę niezbędną podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej

– kształtują postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązku strażaka

– rozwijają zainteresowania podstawami pożarnictwa i pracą strażaka

– przygotowują się do działalności zawodowej strażaka

– rozwijają zainteresowania ratownictwem

– uświadamiają sobie konieczność ciągłego doskonalenia się i samokształcenia, twórczego myślenia oraz zainteresowania postępem technicznym w ochronie przeciwpożarowej

– kształtują gotowość niesienia pomocy zagrożonym i potrzebującym

– budują poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów

Twoja kariera

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w:

– jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej

– komendach Państwowej Straży Pożarnej

– centrach zarządzania kryzysowego

– ochotniczych jednostkach Straży Pożarnej

– służbach państwowych

Dalsza edukacja:

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych takich jak: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Szkoła Aspirantów PSP

lub na kierunkach:

– Bezpieczeństwo narodowe

– Bezpieczeństwo i higiena pracy

– Logistyka

– Transport

Share

Sylwetka absolwenta klasy policyjnej

Praca w policji jest marzeniem niejednego młodego człowieka. Jest to zawód prestiżowy, cieszący się wysokim zaufaniem publicznym. Służba drugiemu człowiekowi jest wyzwaniem i powołaniem, a zajęcia z przedmiotów „wychowanie komunikacyjne”, „podstawy kryminologii i kryminalistyki” prowadzone w naszej szkole znakomicie predestynują młodych ludzi do ubiegania się o pracę w jednostkach policji.

Wybierając kierunek klasa policyjna BRD, czy kryminalna będziesz mieć okazję:

– uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez najlepiej wyszkolonych policjantów – praktyków, aktualnie zajmujących wysokie stanowiska w Policji,

– brać udział w zajęciach prowadzonych przez policjantów w jednostkach policji oraz w terenie,

– przyswajać wiedzę o podstawowych zadaniach policjantów w teorii i praktyce,

– kształtować postawy obywatelskie, budować poczucie odpowiedzialności i gotowości niesienia pomocy w każdej sytuacji,

– rozwijać swoje zainteresowania związane ze służbą w policji,

– wzmocnić odporność na stres i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

– przygotować się teoretycznie i praktycznie do egzaminów na wyższe uczelnie kierunkowe,

Twoja kariera

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w:

– w jednostkach policji takich jak: Komenda Główna Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Komendy wojewódzkie Policji, Szkoły Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,

– w oddziałach prewencji czy pododdziałach antyterrorystycznych,

– innych jednostkach mundurowych,

– centralach zarządzania kryzysowego,

– służbach państwowych

Dalsza edukacja:

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych takich jak:

– Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

– Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

– Szkoła Policji w Pile

– Szkoła Policji w Słupsku

– Szkoła Policji w Katowicach

lub na kierunkach:

– Administracja,

– Prawo,

– Bezpieczeństwo Wewnętrzne,

– Bezpieczeństwo Narodowe

Share
1 2