Sylwetka absolwenta klasy ratowniczej

Ratownik jest to osoba uprawniona do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoba, która ratuje życie drugiemu człowiekowi zasługuje na najwyższe uznanie. Ludzie poświęcający się dla zdrowia i życia innych, są osobami odpowiedzialnymi, odważnymi oraz posiadającymi dużą empatie dla innych. Profil ten stworzony jest dla tych, którzy w przyszłości chcieli by zawodowo zająć się ratowaniem życia i zdrowia innych.

Wybierając ten kierunek:

– uczniowie uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przy współpracy z  Państwowym Systemem Ratownictwa Medycznego (Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, Szpitalny Oddział Ratunkowy , Centrum Powiadamiania Ratunkowego)

– przyswajają wiedzę niezbędną podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej

– rozwijają zainteresowania podstawami ratownictwa przedmedycznego i pracą ratownika medycznego

– przygotowują się do działalności zawodowej ratownika medycznego

– rozwijają zainteresowania ratownictwem

– uświadamiają sobie konieczność ciągłego samokształcenia i doskonalenia sie, oraz ciągłego zainteresowania ratownictwem

– budują poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych

Twoja kariera

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w:

– zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego (P – podstawowy, S – specjalistyczny),

– szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR),

– jednostkach GOPR, WOPR,

-prowadzą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Dalsza edukacja:

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych, takich jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Akademia Medyczna, które w swojej ofercie edukacyjnej posiadają kierunek:

– Ratownictwo medyczne

– Pielęgniarstwo

– Medycyna

Share