Sylwetka absolwenta klasy pożarniczej

Zawód strażaka cieszy się ogromnym prestiżem społecznym. Ludzie poświęcający się tej pracy to osoby odpowiedzialne, odważne i w pełni profesjonalnie przygotowane do pełnienia swoich obowiązków Profil ten stworzony jest dla wszystkich, których interesuje zawód strażaka. Wybierający ten kierunek:

– uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przy współpracy z  Państwową Strażą Pożarną

– przyswajają wiedzę niezbędną podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej

– kształtują postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązku strażaka

– rozwijają zainteresowania podstawami pożarnictwa i pracą strażaka

– przygotowują się do działalności zawodowej strażaka

– rozwijają zainteresowania ratownictwem

– uświadamiają sobie konieczność ciągłego doskonalenia się i samokształcenia, twórczego myślenia oraz zainteresowania postępem technicznym w ochronie przeciwpożarowej

– kształtują gotowość niesienia pomocy zagrożonym i potrzebującym

– budują poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów

Twoja kariera

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w:

– jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej

– komendach Państwowej Straży Pożarnej

– centrach zarządzania kryzysowego

– ochotniczych jednostkach Straży Pożarnej

– służbach państwowych

Dalsza edukacja:

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych takich jak: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Szkoła Aspirantów PSP

lub na kierunkach:

– Bezpieczeństwo narodowe

– Bezpieczeństwo i higiena pracy

– Logistyka

– Transport

Share