Sylwetka absolwenta klasy wojskowej

Żołnierz to osoba służąca na stałe lub tymczasowo w narodowych siłach zbrojnych danego kraju. Jego głównym zadaniem jest bronienie terytorium swojego kraju oraz udział w akcjach zbrojnych poza jego granicami jeśli pozostaje on w stanie wojny z innym państwem. W dzisiejszych czasach żołnierze biorą udział w działaniach militarnych o charakterze pokojowym. Są to interwencje najczęściej organizowane przez ONZ lub NATO, zwłaszcza w sytuacjach kiedy działania jakiegoś kraju lub części jego obywateli mogą zakłócić międzynarodowy pokój. Wybierając ten kierunek:

– uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych (przysposobienie wojskowe) realizowanych na podstawie programu określonego przez Ministra Obrony Narodowej wydanego decyzją nr 10/Szkol./P7 z dnia 21 stycznia 2015 roku.

– Podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego (regulaminy, kształcenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa).

– Szkolenie bojowe (szkolenie strzeleckie, rozpoznanie i armie obce, szkolenie inżynieryjno-sapreskie, obrona przed bronią masowego rażenia, powszechna obrona przeciw lotnicza, łączność, terenoznawstwo, ochrona i obrona obiektów, wychowanie fizyczne, szkolenie medyczne).

– Szkolenie logistyczne (ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa).

– Szkolenie ogólne (szkolenie prawne, SERE, szkolenie BHP, ochrona informacji niejawnej).

– Ponad to organizujemy obozy szkoleniowe.

Wyżej wymienione zajęcia organizowane są w przy współpracy z Jednostkami Wojskowymi Sił Zbrojnych RP a w szczególności jednostką patronacką – 1 Regionalnym Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania Kraków – Balice.

Twoja kariera

Absolwenci tego kierunku mogą starać się o przyjęcie do:

– jednostek wojskowych na terenie całego kraju

– Narodowych Siłach Rezerwowych

– innych formacjach mundurowych

– służbach państwowych

Dalsza edukacja

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych takich jak:

-Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,

-Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,

-Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,

-Wyższa Szkoła Oficerska we Wrocławiu.

Share