Goethe-Institut

Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec. Jego działalność obejmuje swym zasięgiem cały świat. IG zajmuje się upowszechnianiem znajomości języka niemieckiego zagranicą i rozwija międzynarodową współpracę kulturalną. Goethe-Institut popularyzuje kompleksowy wizerunek Niemiec, informując o ich życiu kulturalnym, społecznym i politycznym. […]

» Read more

Małe Centra Biblioteczne Goethe-Institut

    Na początku 2007 roku w ramach współpracy między Goethe-Institut w Krakowie a kilkoma bardzo zaangażowanymi szkołami w Polsce południowej powstało 15 Małych Centrów Bibliotecznych Goethe-Institut wyposażonych przez Goethe-Institut w materiały do nauczania języka niemieckiego. Małe Centra Biblioteczne zostały utworzone […]

» Read more
1 7 8 9