Zmiany w organizacji pracy szkoły w dniach 6-13 maja

W związku z  odbywającym się w najbliższym czasie  Egzaminie Maturalnym 2024 następuje  zmiana w organizacji pracy szkoły we wskazanych  dniach. 

6 maja 2024 r.  poniedziałek  – zajęcia  odbywają się dla wszystkich klas zgodnie z podziałem godzin

7, 8, 9 maja 2024 r. – wtorek, środa, czwartek – dni wolne  od zajęć dla uczniów klas I-III  

10 maja 2024 r. piątek – zajęcia  odbywają  się dla wszystkich klas zgodnie z podziałem godzin

13 maja 2024 r.  poniedziałek  – dzień wolny  od zajęć dla uczniów klas I-III

Skip to content