ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W 9 EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO „Turbolandeskunde”!

Przed nami drużynowy konkurs języka niemieckiego. W tym konkursie możecie sprawdzić swoją wiedzę nie tylko z języka niemieckiego, ale i w zakresie krajoznawstwa tz. wiedzy z geografii, historii, polityki krajów niemieckiego obszaru językowego. Tegoroczny temat to Szwajcaria.

Dobieracie się w 3- osobowe drużyny i wspólnie rozwiązujecie test na etapie szkolnym   w dniu 15 marca 2024 r. Zgłoszenia do nauczyciela j niemieckiego do końca lutego 2024 r. Drużyny dobieracie dowolnie (dowolne klasy, dowolne grupy).

Test w formie dwujęzycznej (pytania są jednocześnie w języku polskim i niemieckim) będzie zawierał pytania zamknięte oraz otwarte na temat m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego.

Najlepsza drużyna w szkole przechodzi na następnego etapu i będzie nas reprezentować na etapie regionalnym w dniu 19 kwietnia 2024 r. w murach tarnowskiej ANS!

W dniu 19.04.24 r. zwycięskie grupy I etapu konkursu w tym samym składzie osobowym odpowiadają na pytania zarówno w języku polskim, jak i niemieckim zawarte w prezentacji multimedialnej z zakresu wiedzy na temat wskazanego kraju niemieckiego obszaru językowego. Uczestnicy losują pytania z puli za jeden (test wyboru po polsku), dwa (test wyboru po niemiecku) lub trzy punkty (pytania otwarte po niemiecku).

Etap Ogólnopolski -III etap odbędzie się 02.06.2024r. w Goethe Institut Krakau r. i będzie miał formę mini-projektu.

 

Zapraszamy!

Koordynator  mgr  Agnieszka  Juśko

Skip to content