Relacja z Konkursu Języka Niemieckiego „Fit in Deutsch”- XII Edycja

23.03.2022 w murach Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie odbyła się 12 edycja Konkursu  Języka Niemieckiego  dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych „Fit in Deutsch”.

Głównymi organizatorami konkursu było:

 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – Oddział Tarnów,
 • Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI LO im. Armii Krajowej przy wsparciu Goethe Institut Krakau, który jest głównym sponsorem nagród.

Tegoroczna edycja objęta została Honorowym Patronatem:

 • Małopolskiego Kuratora Oświaty, Pani Barbary Nowak,
 • Prezydenta Miasta Tarnowa, Pana Romana Ciepieli,
 • Starosty Tarnowskiego, Pana Romana Łucarza,
 • oraz Rektora Tarnowskiej Akademii Nauk Stosowanych, Pani JM dr hab. Małgorzaty Kołpy,

Głównymi fundatorami nagród byli:

 • Instytut Goethego w Krakowie, który ufundował po 3 stypendia egzaminacyjne na poziomie A1 i A2, jedno stypendium na poziomie B1 oraz nagrody rzeczowe, w tym bony podarunkowe Empik, książki i gry do nauki języka niemieckiego,
 • Starosta Tarnowski, który jest sponsorem licznych nagród rzeczowych: gier, książek oraz artykułów sportowych,
 • oraz Urząd Miasta Tarnowa, który również wspomógł konkurs nagrodami rzeczowymi.

W uroczystej inauguracji uczestniczyli i zabrali głos:

 • Pan Andreas Kotz, Zastępca Dyrektora Goethe- Institut Krakau,
 • Pan Jacek Partyński, starszy wizytator Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz
 • Pan Piotr Dusza, Dyrektor XVI LO im. Armii Krajowej, przy którym mieści się Centrum Biblioteczne.

W  konkursie wzięły udział 24 placówki z Tarnowa i regionu, ponad 70 uczniów, którzy rywalizowali na 3 poziomach językowych, A1, A2 i B1.  

Były to następujące szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki
 2. Szkoła Podstawowa nr 14 Stefana Jaracza w Tarnowie
 3. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Kochanowskiego
 4. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie
 5. Szkoła Podstawowa nr 24 z oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Tarnowie
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1. im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej
 8. Szkoła Podstawowa Wincentego Witosa w Gromniku
 9. Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Barbara” AK w Pawęzowie
 10. Pałac Młodzieży w Tarnowie
 11. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku
 12. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu
 13. Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
 14. Zespołu Szkół w Czchowie
 15. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie
 16. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie
 17. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego

w Ciężkowicach

 1. Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Tarnowie
 2. XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
 4. II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie
 5. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie
 6. IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II W ZSO Nr 1 w Tarnowie
 7. Zespół Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie.

Celem konkursu jest motywowanie do nauki języka niemieckiego w kontekście wielojęzyczności i zapoznanie uczestników ze strukturami egzaminów Instytutu Goethego. Testy na 3 poziomach językowych dają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie  rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego. Testy sprawdziły również umiejętność pisania oraz wiedzę w zakresie gramatyki i leksyki.

Komisja w składzie: przewodnicząca- Pani Aneta Styrkowiec, prezes Oddziału Tarnów PSNJN, Pani Beata Wideł, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich, członek PSNJN, Pani Anna Kudrańska- nauczyciel Zespołu Szkół w Żabnie, skarbnik PSNJN oraz Pani Agnieszka Juśko- koordynator konkursu, wiceprezes PSNJN poda do dnia 10 kwietnia 2022 r. wyniki konkursu.

Laureaci będę mogli podejść bezpłatnie do egzaminów Instytutu Goethego w sesji letniej 4 czerwca 2022 r. w centrum Egzaminacyjnym przy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

 

O dacie i miejscu wręczenia nagród poinformujemy zainteresowane strony po ogłoszeniu wyników!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, instytucjom partnerskim za wsparcie, zaś młodzieży XVI LO za pomoc w organizacji!

 

Opracowała:

Agnieszka Juśko- koordynator Konkursu

 
 
Skip to content