Dobre imię to szlachetne dziedzictwo – Święto Patrona Szkoły

Dobre imię to szlachetne dziedzictwo

Te słowa rozbrzmiewały w budynku naszej szkoły w dniu 28 września 2009 roku. Był to dzień szczególny. Po raz pierwszy, już prawie w dziesięcioletniej historii XVI Liceum, obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – Armii Krajowej.

 W tym dniu zbiegły się dwie rocznice; 70 lat temu, 1 września 1939 roku, powstało Polskie Państwo Podziemne, a niewiele później jego zbrojne ramię Armia Krajowa, rok temu 27 września na pięknym tarnowskim rynku, nasza szkoła przyjęła imię Armii Krajowej i sztandar, ufundowany przez żołnierzy skupionych w Światowym Związku AK, Koła Tarnów.

 Uroczystość rozpoczęła się w holu szkoły, w którym zgromadziło się wielu znakomitych gości. Przy dźwiękach werbli, a wcześniej Sygnale trąbki, Prezydent miasta Tarnowa Pan Ryszard Ścigała, Prezes ŚZŻAK, Koła Tarnów, mjr Zbigniew Banaś, dyrektor szkoły Ewa Witecka i uczeń Mateusz Rzońca uroczyście odsłonili tablicę, upamiętniającą dzień nadania imienia i sztandaru naszej szkole.

 Semper fidelis – Deo, Honori, Patriae, Litteris to testament pokoleniowy, który został przekazany przez żołnierzy AK naszej szkolnej społeczności.

 „Zostaliśmy spadkobiercami największej idei, jak również fragmentu historii Polski” – tymi słowami dyrektorka szkoły, Pani Ewa Witecka nawiązała do tej historycznej dla szkoły chwili. „ Zawsze będziemy pamiętać o zaufaniu, którym obdarzyli nas nasi Przyjaciele, Żołnierze Armii Krajowej”. Następnie kapelan żołnierzy AK, Ksiądz dr Piotr Gajda poświęcił odsłoniętą tablicę. Wspólna modlitwa zakończyła pierwszą część tej niezwykłej uroczystości.

 W Auli Urzędu Marszałkowskiego oczekiwała nas młodzież klas pierwszych. Dla nich to dzień wyjątkowy. Złożenie ślubowania na sztandar i pasowanie na uczniów klas militarnych. Wspólne odśpiewanie hymnu państwowego stworzyło atmosferę powagi i zamyślenia. Najlepsi uczniowie klas pierwszych zostali wywołani do złożenia Roty ślubowania na sztandar szkoły. W imieniu wszystkich uczniów klas pierwszych przyrzekali być godnymi następcami Patrona Szkoły.

 Wezwanie „ Tak nam dopomóż Bóg” zakończyło ślubowanie. Potem długo rozbrzmiewał okrzyk „ Ku chwale Ojczyzny” w czasie pasowania przez komendantów służb mundurowych; płk Zbigniewa Waśniowskiego dow. 32 ODN Kraków – Balice, inspektora Zbigniewa Ostrowskiego Komendanta Miejskiego Komendy Policji w Tarnowie oraz brygadiera Tadeusza Sitko, komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Tarnowie. Szczególnie została wyróżniona młodzież klasy europejskiej, której gratulacje z okazji pasowania na uczniów klasy pierwszej złożył Pan Prezydent Ryszard Ścigała. Pamiętaliśmy o rocznicy powstania PPP i AK. Krótka sesja naukowa, wykładowcami której byli pracownicy naukowi polskich uczelni, poświęcona została genezie i historii AK oraz żołnierzy w niej działających, których historia przez długie lata „ była pisana pamięcią”.

Nawiązując do wydarzeń tamtych lat, na zakończenie uroczystości, wszyscy zgromadzeni w Auli: zaproszeni goście, żołnierze AK i ich Rodziny skupieni w Kole Tarnów, licznie przybyli Rodzice uczniów klas pierwszych, młodzież naszego liceum, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi zaśpiewali kilka pieśni partyzanckich. W tak miłej i niepowtarzalnej atmosferze zakończyliśmy kolejne ważne wydarzenie w naszej szkole. Na długo zostanie w naszej pamięci , a na zawsze w annałach XVI Liceum Ogólnokształcącego im. AK w Tarnowie.

Serdecznie dziękujemy za życzenia złożone na ręce Pani dyrektor, a przesłane z różnych zakątków kraju i z zagranicy.

no images were found

Skip to content